ZASADY ZAMIANY MIESZKAŃ MIĘDZY KONTRAHENTAMI

Kto może dokonać zamiany?

 • ✔ najemcy lub osoby, którym wypowiedziano umowę najmu z powodu zwłoki z zapłatą opłat lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław lub gdy jeden z lokali nie należy do zasobu Gminy Wrocław (lokal spółdzielczy, lokal znajdujący się w innej miejscowości) lub gdy jeden z lokali jest zadłużony;

Jak znaleźć kontrahenta do zamiany?

 • ✔ należy złożyć ofertę zamiany za pomocą strony internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem:
  zamiana-mieszkan.um.wroc.pl w zakładce Dodaj ofertę

  Kliknięcie LPM lub enter otworzy nową kartę w przeglądarce.

  ;
 • ✔przeglądając oferty umieszczone w katalogu zamian Urzędu Miejskiego pod adresem:
  zamiana-mieszkan.um.wroc.pl w zakładce Szukaj Ofert

  Kliknięcie LPM lub enter otworzy nową kartę w przeglądarce.

  :
 • - pełną informację dotyczącą danych osobowych i numeru zajmowanego lokalu będzie posiadał tylko pracownik WLM
 • - złożona oferta jest ważna przez rok od daty opublikowania, po tym czasie zostanie automatycznie usunięta
 • - przeglądanie i umieszczanie ofert w katalogu jest bezpłatne
 • - dokonanie zmian lub usunięcie oferty możliwe będzie tylko po skontaktowaniu się z pracownikiem WLM
 • - umieszczenie oferty w katalogu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę
 • ✔można również poszukiwać kontrahenta we własnym zakresie;

Znalazłeś kontrahenta – jak dokonać zamiany?

 • ✔każda ze stron zamiany składa w Urzędzie Miejskim przy pl. Nowy Targ 1-8 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę wnioski, które można pobrać w siedzibie urzędu lub po kliknięciu w następujący link: WLM wniosek zamiana lokali (~40kB, język polski, DOCX);
 • ✔w przypadku gdy jeden z lokali nie należy do mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, należy uzyskać zgodę właściciela lokalu;
 • ✔w przypadku gdy jeden z lokali obciążony jest zadłużeniem, strony podpisują w Urzędzie Miejskim umowę o przejęciu długu i strona deklarująca spłatę zadłużenia reguluje jednorazowo i w całości;
 • ✔zamiana dokonywana jest po wyrażeniu zgody przez WLM, wówczas wydawane są skierowania na podpisanie nowej umowy najmu dla kontrahentów i następuje przejęcie mieszkań;

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami osobiście
Urząd Miejski, Wydział Lokali Mieszkalnych
pl. Nowy Targ 1-8
lub zadzwoń
71 777 87 91 lub 71 777 84 55