dodaj ofertęZgłoszenie mieszkania do zamiany


Dane osobowe

(wybierz ulicę wpisując nazwę bez przedrostka, np. ul.)


Informacje dotyczące lokalu
Pokój z aneksem kuchennym
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Winda
Lokal dostosowany do osób na wózku

Pozostałe informacje
Zadłużenie

Opis poszukiwanego lokalu
m2
m2
Winda
Możliwość spłaty zadłużenia
Lokal z możliwością wykupu


DeklaracjeUdzielenie zgody jest dobrowolne.
Brak udzielenia zgody będzie uniemożliwiał udostępnienie oferty innym osobom. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez odznaczenie powyższych zgód w formularzu internetowym lub pisemne oświadczenie złożone Administratorowi Danych lub Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PREZYDENTA WROCŁAWIA
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • przez e-mail: wlm@um.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 777 84 22
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
 • przez e-mail: iod@um.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 777 77 24
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu złożenia i udostępnienia Twojej oferty o zmianę mieszkania.
Podstawy prawne przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
4) przepisów prawa miejscowego.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z publikowaniem ofert w internecie oraz w związku z udostępnianiem ofert umieszczonych w katalogu zamian w siedzibie Wydziału Lokali Mieszkalnych na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy.
Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody w związku z publikacją oferty w internecie oraz udostępnianiem ofert umieszczonych w katalogu zamian w siedzibie Wydziału Lokali Mieszkalnych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.